กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร


     วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายอนันต์ บวรเนารักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนัก กองที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญการประชุม ได้แก่ การพิจารณาการจัดส่งข้อมูลรายทะเบียนที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นเจ้าของจำนวน 17 ชุดข้อมูลให้แก่ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และแผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน