กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. มอบงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อี.ดี.ที ลาดกระบัง จำกัด


วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อี.ดี.ที ลาดกระบัง จำกัด จำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีนางสาวธนพร นาคโมรา ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวสหกรณ์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เป็นทุนหมุนเวียนในการบริการสินเชื่อแก่สมาชิก ปลดเปลื้องหนี้สินจากหนี้นอกระบบและบัตรเครดิต ตลอดจนนำไปพัฒนารายได้แก่สมาชิกและครอบครัว คาดว่าเงินกู้ที่สหกรณ์ได้รับในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ประมาณ 208 คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน