กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร.เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 บูธกระทรวงแรงงาน


วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกสร. พร้อมด้วยนางอุดมลักษณ์ สอนสารี นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี พร้อมผู้บริหารกสร. เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” ซึ่งกระทรวงแรงงานได้จัดทำขึ้น โดยมีกิจกรรมในการให้บริการประชาชน ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านแรงงานจากทนายแรงงาน การฝึกอาชีพ การให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน (Job box) การตรวจสุขภาพฟรีจากสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ณ บูธกระทรวงแรงงาน บริเวณท้องสนามหลวง


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน