กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.หารือมูลนิธิรักษ์ไทย หาแนวทางคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ


    วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ผู้แทนมูลนิธิรักษ์ไทยเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติและแนวทางความร่วมมือในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายให้กับแรงงานข้ามชาติ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น 9 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน