กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563


      วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อทราบผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการบริหารจัดการและการดำเนินงานศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฎิบัติการแรงงานสัมพันธ์ รายงานสถิติด้านแรงงานสัมพันธ์ แผนงานเป้าหมายโครงการบริหารจัดการ ข้อเสนอจากการประชุมสถานการณ์ด้านแรงงานของผู้แทนลูกจ้าง และพิจารณา ข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ของศูนย์ปฎิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาค ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน