กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ทบทวนแนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน


      วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2563 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน และพิจารณาคู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ ฉบับปรับปรุง พ. ศ. 2563 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการประเมินผลทางวิชาการของกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 29 คน โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมอีโค่ โคซี่บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน