กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนในเวทีเสวนาของสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


      วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 10.20 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนในเวทีเสวนาแนวทางการจัดทำข้อเรียกร้องหลังโควิด-19 มองทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ณ โรงแรมทีวินเทจ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน