กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รมว.แรงงาน เป็นประธานเปิดงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2020


วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลThailand Labour Management Excellence Award 2020 โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กล่าวรายงาน ผู้ร่วมงานประกอบผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้เข้ารับรางวัล ผู้แทนนายจ้างและลูกจ้าง ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่น ๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัล จำนวน 3 ถ้วยรางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นให้มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมและมีการบริหารแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานครบทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และด้านมาตรฐานแรงงานไทย สำหรับในปี 2563 นี้
มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด (โรงงาน5) บริษัท แกมม่า อันดัสตรี้ส์ จำกัด บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานดีเด่นในแต่ละด้านอีก 66 รางวัล

       


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน