กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จับมือ GISTDA ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศคุ้มครองแรงงาน


      วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่และสวัสดิการแรงงานอย่างยั่งยืน การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้เทคโนโลยีอวกาศและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ของประเทศที่ถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบันกับข้อมูลด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านแรงงานเชิงพื้นที่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในทุกๆด้าน โดยมีผู้บริหารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน