กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. พร้อมผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2563


        วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07.15 น. ณ กระทรวงแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยรองอธิบดี และผู้บริหารกรม ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติชมกลิ่น เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีพราหมณ์ และมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกษียณอายุราชการ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน