กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. MOU ร่วมกับกรมบังคับคดีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย


      วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือพิพากษาให้ล้มละลาย ร่วมกับกรมบังคับคดี โดยมี นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นผู้ลงนาม เพื่อการพัฒนาการทำงานร่วมกันทั้ง 2 หน่วยงาน โดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบยืนยันข้อมูลบุคคลล้มละลาย ให้รวดเร็วและสมบูรณ์ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมในพิธี ลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี
 

พฤศจิกายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

รับข่าวสารกรม