กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดกิจกรรม “น้อมจิตบูชา มุทิตา คราเกษียณ” และทำบุญเนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓


เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน จัดกิจกรรม “น้อมจิตบูชา มุทิตา คราเกษียณ” และทำบุญเนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดย ได้รับเกียรติจาก นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมด้วย นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีฯ นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีฯ นายนรินทร์ บุญพร้อม ผู้ตรวจราชการกรม นายสมพจน์ กวางแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมฯ นางจุฑาพนิต บุญดีกุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมฯ นางสาวมนรัตน์ โทนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๗ ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่าง ๆ เจ้าหน้าที่กองฯ และผู้เกษียณฯ ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ และจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน