กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2563


วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายอภิญญา สุจริตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี กับร้อยเอกจรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเป็นผู้แทนกรมเข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563
จากสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับฟ้า (ระดับพื้นฐาน) โดยในปีนี้มีหน่วยงานส่งเข้ารับการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 1,461 ศูนย์  และหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 455 ศูนย์


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน