กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้จ้างงาน และผู้รับงานไปทำที่บ้าน


        วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ นโยบายการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหา อุปสรรคของผู้จ้างงาน และผู้รับงานไปทำที่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่าง กสร. กับมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น (ประเทศไทย) อีกด้วย โดยมี ผู้บริหารกรม ผู้จ้างงาน ผู้รับงานไปทำงานที่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน