กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

กสร. ออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานเป็นกรณีพิเศษ


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการภาคเอกชน กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ หรือจัดเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีเพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2563 รวมทั้งจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย

Attachments:
Download this file (050564239102563.pdf)050564239102563.pdf[ประกาศกรมฯ]48 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน