กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. พัฒนานักบริหารความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานของภาคเอกชน


        วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักบริหารความปลอดภัยชั้นสูง ประจําปี 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายภาครัฐด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” เพื่อสร้างการรับรู้ในมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ และนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการขององค์กรช่วยลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานไปยังองค์กรหน่วยงานและสังคมภายนอกของสถานประกอบกิจการ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการภาคเอกชน จำนวน 60 คน ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน