กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน


     วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และนำมาปรับปรุงรายงานดังกล่าวให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ NGOs และเครือข่ายเด็กและเยาวชน รวมประมาณ 60 คน ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน