กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมประชุม คณะกรรมการไตรภาคีขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานระดับชาติ ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ถึง 2564


       วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการไตรภาคีขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานระดับชาติ ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ถึง 2564 ครั้งที่ 1/2563 โดยที่ประชุมได้กำหนดความสำคัญการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของการจ้างงานที่ดีและมีประสิทธิผล การสร้างความเข้มแข็งมีความคุ้มครองโดยเฉพาะแรงงานที่เปราะบาง และการเสริมสร้างกำกับดูแลตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน Mr.Graeme Buckley ผู้อำนวยการสำนักแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทยกัมพูชาและลาว พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรนายจ้าง-ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน