กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


       วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 9.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 และผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการภาคประชาชนผ่านระบบ e-Service อีกทั้งยังได้พิจารณาโครงการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการด้วยเทคโนโลยี Container โดยมีผู้บริหารกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line