กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. มอบรางวัล Ayutthaya labour award 2020


        วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานและมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการ และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล Ayutthaya Labour Award 2020 ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงการบริหารจัดการแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานตามหลักสากล และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวและบุตรหลานของผู้ใช้แรงงานในสถานศึกษาและชุมชนให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการ และสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 194 แห่ง แบ่งเป็นสถานประกอบกิจการ จำนวน 184 แห่ง และสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line