กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง


      วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น.นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 10/2563 เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณาจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ และคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และพิจารณาแก้ไขร่างแบบแจ้งข้อมูลความเดือดร้อนในการดำรงชีพ รวมถึงแนวทาง/หลักเกณฑ์พิจารณาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม