กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง


      วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น.นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 10/2563 เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณาจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ และคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และพิจารณาแก้ไขร่างแบบแจ้งข้อมูลความเดือดร้อนในการดำรงชีพ รวมถึงแนวทาง/หลักเกณฑ์พิจารณาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line