กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ทำบุญครบรอบการจัดตั้ง "กรมแรงงาน"


        วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศให้แก่อดีตข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในโอกาสวันครบรอบการจัดตั้งกรมแรงงาน 29 ตุลาคมของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและระลึกถึงผู้ก่อตั้งกรมแรงงาน ที่ถือเป็นประเพณีสืบสานกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีอดีตข้าราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ณ วิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line