กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ทำบุญครบรอบการจัดตั้ง "กรมแรงงาน"


        วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศให้แก่อดีตข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในโอกาสวันครบรอบการจัดตั้งกรมแรงงาน 29 ตุลาคมของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและระลึกถึงผู้ก่อตั้งกรมแรงงาน ที่ถือเป็นประเพณีสืบสานกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีอดีตข้าราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ณ วิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม