กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 11/2563


     วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นาย อภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 11/2563 เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการรับ-จ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำเดือนตุลาคม 2563 และสรุปผลการดำเนินงานการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาร่าง TOR โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยมี นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดี ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line