กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ จังหวัดลำปาง


   วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดอบรมพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการเสริมสร้างวินัยการทํางานในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้คู่สัญญาของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ จำนวน 50 คน ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย และความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ที่ดี อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแรงงานในอนาคต ณโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line