กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็น “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564” ส่งแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564

ติดต่อขอแบบเสนอชื่อฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่          

- กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- เว็บไซต์สำนักแรงงานสัมพันธ์ http://relation.labour.go.th

  โทรศัพท์ 0 2246 2118   0 2643 4471   0 2643 4477

Attachments:
Download this file (20201202-006.pdf)20201202-006.pdf[การปรับปรุงหลักเกณฑน์ฯ]4752 kB
Download this file (20201215-001.pdf)20201215-001.pdf[ใบสมัครฯ]2116 kB
Download this file (20201215-002.pdf)20201215-002.pdf[คู่มือแบบเสนอชื่อ/แบบรับรองตนเองฯ]6292 kB

พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม