กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงานในคณะกรรมาธิการการแรงงาน


    วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน ณ อาคารรัฐสภา เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... ซึ่งในการนี้คณะอนุกรรมาธิการการแรงงานได้เสนอความคิดเห็นรวมทั้งให้ข้อสังเกตต่าง ๆ ในร่างฯ กฎหมายเพื่อให้กรมฯ ได้นำไปเป็นข้อมูลการประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line