กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. พัฒนาศักยภาพการเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทยให้เป็นมืออาชีพ


    วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทยมืออาชีพในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นที่ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทยให้กับสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทยสามารถนำไปถ่ายทอด เผยแพร่ขยายผลให้กับสถานประกอบกิจการอื่นให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยเพิ่มมากขึ้น ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม