กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครั้งที่ 1/2563


    วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อรับทราบรายงานการเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายบัญชีเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปี 2562 และ2563 นอกจากนี้ยังได้พิจารณา การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ประจำปีบัญชี 2564 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม