กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. พร้อมคณะ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจแรงงานในเรือประมงสงขลา ทะเลฝั่งอ่าวไทย


วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทย ทะเลใต้ จังหวัดสงขลา ตรวจแรงงานในเรือประมงทะเลฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของแรงงานประมงทะเล ให้ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิกฎหมาย ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ เมื่อออกตรวจเรือประมงได้รักษามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งหลังจากการสัมผัสใกล้ชิดจากลูกเรือประมง เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในจังหวัด และคืนความมั่นใจสู่สังคม


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line