กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

กสร. ยืนยัน 21 กุมภาพันธ์ นี้ สอบแน่


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ออกประกาศกำหนดการสอบบรรจุข้าราชการใหม่แล้ว เป็นวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 หลังมีการเลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยขอให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบตามประกาศ และตรวจสอบรายชื่อพร้อมที่นั่งสอบได้ทางเว็บไซต์http://personnel.labour.go.th และ http://labour.jobthaigov.com หรือไฟล์แนบด้านล่างนี้

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ออกไปเนื่องจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะประกาศวันสอบใหม่ให้ทราบอีกครั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย บัดนี้ สถานการณ์ดังกล่าวในหลายพื้นที่สามารถจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในขอบเขตได้ในระดับหนึ่งแล้ว อีกทั้ง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรัดดำเนินการสรรหา การสอบคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา กรมจึงประกาศวันสอบเป็นวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบตามประกาศ และตรวจสอบรายชื่อพร้อมที่นั่งสอบได้ทางเว็บไซต์http://personnel.labour.go.th และ http://labour.jobthaigov.com และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

-----------------------------------------------------------------------

**กสร. คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน**

Attachments:
Download this file (prakad.pdf)prakad.pdf[ ]4698 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line