กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุม “แรงงานสัมพันธ์มิตรไมตรี” ครั้งที่ 1/2564


     วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม “แรงงานสัมพันธ์มิตรไมตรี” ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายแรงงานกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดชลบุรี ผู้นำองค์กรแรงงานในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 69 คน มาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ปรึกษาหารือร่วมกันตลอดจนรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากองค์กรแรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line