กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ช่วยเหลือลูกจ้างขอเฉลี่ยทรัพย์และบังคับคดีให้ลูกจ้างได้รับเงินจำนวนกว่า 13 ล้านบาท


     วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบเงินที่ได้จากการเข้าช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้แทนลูกจ้าง จำนวน 135 คน ที่ยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานกลางภาค 5 และต่อมาศาลแรงงานกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้เฉลี่ยทรัพย์ได้ โดยกรมได้ประสานเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่ออำนวยความสะดวกและนำส่งเอกสารเพิ่มเติมในการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย รวมถึงตรวจรับรองบัญชีรับ-จ่าย ตามความเห็นของลูกจ้าง เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 13,905,730.60 บาท ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน