กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รับมอบหนังสือขอความช่วยเหลือจากกลุ่มตัวแทนลูกจ้าง บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด กรณี นายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายมนัส โกศล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือขอความช่วยเหลือจากกลุ่มตัวแทนลูกจ้าง บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด กรณี นายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ห้องประชุม คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล หัวหน้าผูตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมรับเรื่องและดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงาน โดยอ้างว่า ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กร ต้องลดค่าใช้จ่ายลง จึงทยอยเลิกจ้างพนักงานเป็นจำนวน 200 - 300 คน แต่ยังไม่มีการปิดกิจการ และไม่จ่ายค่าชดเฉยตามกฎหมายกำหนด หรือจ่ายล่าช้าเกินกฎหมายกำหนด กลุ่มลูกจ้างจึงเดินทางนำจดหมายมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือในครั้งนี้


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน