กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. สร้างการรับรู้และพัฒนาสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย


    วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 นนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ cat conference ตามโครงการสร้างการรับรู้และพัฒนาสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย รุ่นที่ 1 เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563 และสามารถพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยได้ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มาตรฐานแรงงานไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมี นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดี กสร. และผู้บริหารกรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน