กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ครั้งที่2/2564


    วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อทราบการคัดกรองผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และพิจารณาคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี กสร. ผู้บริหารกรม รวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน