กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษในรูปแบบออนไลน์


วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องทำงาน ชั้น 9 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดการอบรม  “การพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานบนพื้นฐานกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นต้นแบบสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” พร้อมบรรยายพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference) ด้วยโปรแกรม ZOOM ให้กับผู้เข้ารับการอบรมจากสถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรสาคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน