กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)


      วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ สถานการณ์ปัจจุบันและบทบาทพนักงานตรวจแรงงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย พนักงานตรวจแรงงานจากส่วนกลาง จำนวน 15 คน เข้ารับฟังการอบรมในห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร พนักงานตรวจแรงงานจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ จำนวน 90 คนรับฟังการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) ในหน่วยงานต้นสังกัด


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน