กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอาสาสมัครแรงงานกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2564


    วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอาสาสมัครแรงงานกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนางาน การแต่งตั้งคณะทำงานและการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการอาสาสมัครแรงงานกระทรวงแรงงานพร้อมทั้งพิจารณาการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงานต่างด้าว(อสรต.) ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน