กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. มอบงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน จำกัด


      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน จำกัด จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมี นายประเสริฐ จวนรุ่ง ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบ และมีนางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวสหกรณ์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เป็นทุนหมุนเวียนในการบริการสินเชื่อแก่สมาชิก เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้ชีวิตประจำวัน ปลดเปลื้องหนี้สินจากหนี้นอกระบบและบัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูง ตลอดจนนำไปพัฒนารายได้แก่สมาชิกและครอบครัว คาดว่าเงินกู้ที่สหกรณ์ได้รับในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ประมาณ 250 คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน