กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ได้รับมอบหมายจาก รมว.แรงงาน เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน


       วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โดยร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานในพระราชูปถัมภ์ โดยมุ่งหวังพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน และเป็นการแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายของสถานประกอบกิจการในการดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนดในช่วงสถานการณ์ covic 19 โดยมีนายสมพจน์ กวางแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหารกรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

Attachments:
Download this file (Pr 43.pdf)Pr 43.pdf[ ]60 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน