กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


   วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสถานการณ์ด้านอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต 5 โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน