กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เปิดอบรม หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านระบบ video conference ณ จังหวัดลำพูน


       วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน ภายใต้แคมเปญของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านระบบ video conference เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างมีความรู้เรื่องการป้องกันระงับอัคคีภัยรู้วิธีการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์กับลูกจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในเหตุการณ์ที่จำลองเสมือนจริงสามารถป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการได้ลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรง โดยร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 5 ณ จังหวัดลำพูน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน