กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เปิดอบรม หลักสูตรการใช้เชือกในการกู้ภัยผ่านระบบทางไกล video conference ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงานภายใต้แคมเปญของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฝึกปีมีทักษะชนะอุบัติภัยใส่ใจแรงงาน หลักสูตรการใช้เชือกในการกู้ภัยผ่านระบบทางไกล video conference โดยมุ่งหวังพัฒนาคนให้มีความรู้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ลดการประสบอันตรายจากการทำงาน รวมทั้งสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันให้มีความปลอดภัยในการทำงานให้มากที่สุด โดยร่วมกับเทศบาลตำบลวัดประดู่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน