กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมหารือทางไกลผ่านจอภาพระหว่างไทยและสหภาพยุโรป หัวข้อ การเจรจาทางสังคม (Social Dialogue)


      วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดการประชุมหารือทางไกลผ่านจอภาพระหว่างไทยและสหภาพยุโรป หัวข้อ การเจรจาทางสังคม (Social Dialogue) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการจ้างงานกิจการสังคมและการหลอมรวมทางสังคมแห่งคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อแบ่งปันพัฒนาการล่าสุดแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างระบบการเจรจาทางสังคม การเจรจาในระดับทวิภาคีและระดับไตรภาคีที่มีประสิทธิภาพ โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์และบทเรียน จากผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรปในแง่มุมต่างๆ ที่ประเทศไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นยุทธศาสตร์ของทั้งสองฝ่าย ถือเป็นการสร้างระบบปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ที่ก่อให้เกิดการเจรจาการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีนางอุดมลักษณ์ สอนสารี นางโสภา เกีตรตินิรชา รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 15 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน