กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เปิดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งเป็นการจัดอบรมภายใต้ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงแรงงาน เพื่อมอบให้แก้ผู้ใช้แรงงาน ภายใต้แนวคิด "รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า" ในแคมเปญ " ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน" จัดฝึกอบรมโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที เซล เซอร์วิส แอนด์ เทรนนิ่ง ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3 และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นคณะผู้จัดอบรมฯ ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท และศูนย์ฝึกอบรม เอที เซล เซอร์วิส แอนด์ เทรนนิ่ง โดยไม่มีค่าบริการในการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ การอบรมฯ ได้ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับผู้เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาฝึกอบรม


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน