กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. รับมอบหนังสือคัดค้านการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจากสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์


      วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับมอบหนังสือคัดค้านการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจากสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ กรณีนายจ้างไม่ปฎิบัติตามขั้นตอนในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ถึงมาตรา 19 และมาตรา 20 เนื่องจากเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเดิม กลุ่มลูกจ้างจึงเดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านและขอความช่วยเหลือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน