กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาดูแลลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบกรณีโรงงานน้ำตาลถูกสั่งให้หยุดเครื่องจักรที่ก่อมลพิษ


       วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบให้นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่และประชุมหารือร่วมกับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) เพื่อพิจารณาบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบทางมลพิษ จากการดำเนินกิจการของบริษัท โรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมโคราช จำกัด หรือโรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมโคราช. ตั้งอยู่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

       ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้ออกคำสั่งให้หยุดการทำงานของเครื่องจักรบางส่วนเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงมีลูกจ้าง 72 คน ต้องหยุดงานชั่วคราว ซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้บริหารของโรงงานน้ำตาลให้ปฏิบัติต่อลูกจ้างตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานโดยให้จ่ายค่าจ้างตามปกติเพราะเป็นการหยุดอันเนื่องมาจากนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งบริษัทรับดำเนินการให้ถูกต้องตามคำแนะนำ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน