กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบภาค ค. โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์


         วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือภาค ค. โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีบุคคลที่สามารถผ่านการสอบข้อเขียนมาได้ รวมทั้งสิ้น 385 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบแข่งขันกว่า 2,000 คน ทั้งนี้ กรมยังคงเชื่อมั่นให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องการจัดระเบียบการเข้าสอบ รวมไปถึงการคัดกรองและควบคุมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ก่อนเข้าสอบด้วย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน