กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2564


    วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่6/2564 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดี คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อทราบการฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานต่อศาลแรงงานของบริษัท เครสเทค (ประเทศไทย) จำกัด และการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน กรณีของบริษัท จัมพ์ ดิสทริบิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมทั้งพิจารณาคำร้องตามมาตรา 120 ของนายจ้างบริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และนายจ้างบริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line