กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2564


      วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อทราบแผนการจัดสรรวัคซีน การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน กระทรวงแรงงาน ความพร้อมของระบบบันทึกข้อมูลบริการ และขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทย องค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตน โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line